Toolkit 2017-06-11T22:18:34+00:00

Intellectual Output 1 – Enterprise in Interface Toolkit

Een handleiding voor het opzetten van Regionale Partnerschappen: ondernemerschap als brug

Deze toolkit helpt je bij het oprichten van een Regionaal Partnerschap in het kader van het Enterprise in Interface (ENTER) project, met als thema ‘Ondernemerschap als brug’. Het helpt je om op een effectieve manier stakeholders betrekken.

Het ENTER project heeft als doel de sociale integratie en samenhang te versterken door de toegang tot ondernemerschapstraining- en ondersteuning voor mensen met verschillende culturele, religieuze of etnische achtergronden te vergroten. Regionale Partnerschappen worden opgericht om kennis en goede praktijkvoorbeelden te delen. Deze partnerschappen staan open voor iedereen die werkzaam is met verschillende culturele partijen en bestaan uit belangrijke stakeholders die actief zijn in het onderwijs, het bedrijfsleven, overheidsinstanties, de gemeenschap en vrijwilligersorganisaties. Om de oprichting van deze partnerschappen te faciliteren, hebben we deze toolkit ontwikkeld. De toolkit bevat een stapsgewijze uitleg en handige tools voor het opzetten van een Regionaal Partnerschap. De toolkit beschrijft ook het doel van een Regionaal Partnerschap en hoe het kan worden gebruikt om ondernemersinitiatieven te creëren onder mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden.

Download the Toolkit

Please click the link below to download the Toolkit.

Download “Toolkit” ENTER-IO1-Toolkit_NL.pdf – Downloaded 157 times – 5 MB