About 2017-06-11T22:18:34+00:00

Waar gaat ENTER over?

Wij zijn ENTER – Ondernemerschap als brug. Gebieden waar spanningen en conflicten een actuele bedreiging vormen komen steeds meer voor in Europese steden. Hierbij gaat het vaak om religieuze, etnische of politieke verschillen en geschillen waarbij mensen in deze gebieden vaak een grotere kans hebben op economische of sociale achterstand.

Het ENTER project is opgezet om een aantal van deze problemen aan te pakken door een toolkit te ontwikkelen die sociale integratie en samenhang versterkt. Deze innovatieve toolkit zal gebruikmaken van ondernemerschapstraining- en ondersteuning om het welzijn van de mensen en de gemeenschapszin in deze gebieden te verbeteren.

Het doel van ENTER is om de toegang tot training te vergroten door middel van:

Het opzetten van vier “Allianties – Ondernemerschap als brug”. Bij deze allianties zijn publieke, particuliere en non-profit organisaties betrokken. Ze zullen samenwerken om inzicht te krijgen in wat succesvol ondernemerschap kan betekenen voor mensen in conflictgebieden.

Het ontwikkelen, publiceren en promoten van de Toolkit “Ondernemerschap als brug” om de verdere oprichting van allianties in Europa te stimuleren.

Het ontwikkelen en publiceren van cursus- en trainingsmateriaal om mensen te trainen op het gebied van sociaal ondernemerschap en hierbij de vaardigheden ontwikkelen die ervoor nodig zijn om effectief mensen met kwetsbare achtergronden te trainen

Onze doelstelling is duidelijk:

We willen mensen die leven in gebieden waar spanningen heersen versterken door ze verbeterde ondernemerschapstraining te bieden en hun economische positie te versterken. Dit economisch potentieel wordt op dit moment onderbenut als gevolg van sociale spanningen, verdeeldheid en wantrouwen. ENTER heeft als doel het inzicht in de behoeften en mogelijkheden van alle betrokken partijen in conflictgebieden te vergroten. Dit zal vervolgens de economische en sociale welvaart in deze gebieden bevorderen.

Hoe gaan we dit bereiken?

Dit zullen we doen door de kennisdriehoek tussen onderzoek, onderwijs en ondernemerschap te versterken. Hierbij plaatsen we aanbieders van beroepstraining en bedrijfsondersteunende organisaties in het centrum van de driehoek. Zij zijn direct verantwoordelijk voor het aanbieden van ondernemerschapsonderwijs in verdeelde gemeenschappen en we willen een unieke trainingscursus ontwikkelen om hen te helpen bij het implementeren van nieuwe effectieve strategieën.

ENTER zal individuen en gemeenschappen helpen door:

  • Praktische professionele training aan te bieden, zowel online als offline
  • De kennis over opkomende bedrijfsmodellen te vergroten. Hierdoor wordt economische groei bevorderd en de maatschappelijke samenhang wordt versterkt.
  • Praktische strategieën en tools aan te bieden die mensen in gebieden met spanningen helpen om nieuwe diensten te introduceren.
  • Meer neutrale ruimtes beschikbaar te maken waar mensen uit verschillende gemeenschappen bij elkaar kunnen komen. Hierdoor wordt het wederzijdse vertrouwen vergroot en de spanning tussen individuen en groepen wordt verminderd.
  • Toegang te verschaffen tot een dynamisch netwerk van gelijkgestemde organisaties met wie je je ideeën en kennis kunt delen

Wat gaan we ontwikkelen?

Het opzetten van vier “Allianties – Ondernemerschap als brug”. Bij deze allianties zijn publieke, particuliere en non-profit organisaties betrokken. Ze zullen samenwerken om inzicht te krijgen in wat succesvol ondernemerschap kan betekenen voor mensen in conflictgebieden.

Toolkit

Het ontwikkelen, publiceren en promoten van de Toolkit “Ondernemerschap als brug” om de verdere oprichting van allianties in Europa te stimuleren.

Blended Learning

Het ontwikkelen en publiceren van cursus- en trainingsmateriaal om mensen te trainen op het gebied van sociaal ondernemerschap en hierbij de vaardigheden ontwikkelen die ervoor nodig zijn om effectief mensen met kwetsbare achtergronden te trainen